Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE ȘI POLITICĂ PRIVIND UTILIZAREA MODULELOR COOKIE

 

 1. INFORMAȚII GENERALE

Siguranța și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările noastre principale.

Noi, ZIGMAN SRL,  cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dezmirului, nr. 16-18, Jud Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/1086/2009, CUI 25568821, în calitate de operator de date cu caracter personal am luat măsuri tehnice și organizatorice în vederea respectării prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și a Regulamentului UE 2016/679 (în continuare GDPR).

Scopul prezentului document este de a vă informa cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, scopul pentru care le prelucrăm și modul în care le utilizăm.

 

 1. DATELE cu caracter personal PE CARE LE PRELUCRăM

 

Cu ajutorul site-ului zigman.ro prelucrăm strict datele care sunt necesare în vederea oferirii unui răspuns la formularul cerere oferta sau la formularul contact completat  de către dumneavoastră, precum și pentru informarea cu privire la serviciile prestate, termenele de execuție și costurile percepute.

ZIGMAN colectează prin intermediul site-ului următoarele tipuri de date: Nume și prenume, email, adresă, IP, website și număr de telefon.

Aceste date sunt colectate în momentul în care completați formularul de cerere ofertă sau contact de pe site-ul nostru, colectare fiind necesară pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră. Aveți oricând opțiunea de a opta pentru ștergerea datelor tale din baza noastră de date. Totuși în cazul în care sunteți deja clientul nostru, datele personale trebuie păstrate o perioadă minimă de timp, conform legii.

 

 • SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Folosim datele de contact pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră comunicate fie prin utilizarea formularului de  cerere ofertă, formularului de contact sau în mod direct folosind adresa noastră de e-mail sau postală.

 

 1. MODUL ÎN CARE UTIZILĂM DATELE PRELUCRATE

Datele sunt utilizate strict pentru răspunsul la cererile de ofertă ale solicitanților, adică furnizarea de informații cu privire la serviciile prestate, termenele de execuție și costurile percepute. Noi nu trimitem anunțuri cu scop de marketing. Comunicarea cu dvs. se realizează doar în scop administrativ și va fi stabilită de către reprezentantul ZIGMAN.

 

 1. TRANSFERUL DE DATE

Datele sunt prelucrate doar de compania ZIGMAN SRL, cu sediul în Cluj-Napoca,  Calea Dezmirului nr. 16-18, jud. Cluj.

Datele personale nu sunt distribuite altor entități private pentru a fi folosite.

 

 1. SECURIZAREA ȘI CRIPTAREA DATELOR

Utilizăm standardele acceptate general în domeniu în ceea ce privește securitatea păstrării datelor, acolo unde este cazul și în ceea ce privește criptarea lor. Vă vom anunța imediat ce descoperim accesarea datelor de persoane neautorizate.

 

 • PERSOANELE CARE AU ACCES ȘI POT UTILIZA DATELE PRELUCRATE

Reprezentantii departamentelor: adminstrație, vânzări și marketing din cadrul companiei ZIGMAN.

 

 • PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau de la ultima interacțiune cu noi.

După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice, menționăm faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

 

 1. DREPTURILE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:

 

Potrivit GDPR, în calitate de persoană vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:

 

 1. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

 

 1. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

 

 1. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întarzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în GDPR.

 

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un al operator.

 

 1. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în conditiile GDPR.

 

 1. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 

 1. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

 

 

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:

Bld. General Gheorghe Magheru 28-30,

010336, Bucuresti,

Romania

Tel: 031 805 9211

www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, datată și semnată de dvs. folosind următoarele date de contact:

 • adresa postală: Cluj-Napoca, Calea Dezmirului, nr. 16-18, Jud Cluj
 • adresa de e-mail: office@zigman.ro.

Cererile transmise la adresele menționate anterior vor fi soluționate în maxim 15 zile lucrătoare de la primirea acestora. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii sau numărul mare de cereri primite.

 

 1. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

Ne rezervăm dreptul ca, în mod discreționar, să adăugăm, să modificăm sau să eliminăm în viitor elemente din această Politică de Confidențialitate pentru a ne asigura că informațiile conținute furnizează o informare relevantă și adecvată cu privire la colectarea și procesarea de către noi a datelor dvs. personale.

 

 

POLITICĂ PRIVIND UTILIZAREA MODULELOR COOKIE

 

 1. CE REPREZINTĂ MODULELE COOKIE?

 

Modulele cookie sunt mici fişiere text care sunt stocate pe echipamentul tău (computer sau dispozitiv mobil) atunci când accesezi anumite site-uri web.

 

 1. DE CE UTILIZĂM MODULE COOKIE SAU TEHNICI SIMILARE

Utilizăm module cookie sau tehnici similare doar în interiorul softului, pentru a permite o navigare mai bună, mai utilă si plăcuta a utilizatorului între diferitele secțiuni. Nu păstram istoricul activității utilizatorului după părăsirea softului și nici în legătură cu activitatea persoanei în afara softului de la adresa zigman.ro.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome etc.)

 

 • GESTIONAREA SAU DEZACTIVAREA MODULELOR COOKIE

 

Puteți decide ștergerea cookie-urilor sau oprirea scrierii lor din fereastra pop-up din site-ul nostru folosind setările browserului.

 

Majoritatea browserelor vă permit:

 • să vedeți ce cookie-uri aveți și să le ștergeți în mod individual
 • să blocați cookie-uri ale unor terțe părți
 • să blocați cookie-uri ale anumitor site-uri
 • să blocați setarea tuturor cookie-urilor
 • să ștergeți toate cookie-urile atunci când închideți browserul

Dacă dezactivezi toate modulele (noastre) cookie din setările browserului, este posibil ca anumite secţiuni sau funcţii ale site-urilor noastre web să nu funcţioneze, deoarece browserul ne poate împiedica să setăm module cookie necesare pentru funcţionarea site-ului. Prin urmare, îți recomandăm nu să dezactivezi toate modulele cookie din browserul web.

În lista de mai jos poţi găsi mai multe informaţii despre cum să dezactivezi modulele cookie sau cum să gestionezi setările modulelor cookie pentru browserul pe care îl utilizezi:

Scroll Up